JORDAN Danh sách ngân hàng

JORDAN

Khám phá danh sách ngân hàng bên dưới, nhấp vào tên ngân hàng để khám phá nhãn hiệu thẻ và số BIN.

Đây là danh sách 55 Các ngân hàng chúng tôi tìm thấy từ JORDAN

Chỉ cần nhấp vào tên ngân hàng bạn muốn để xem chi tiết về số BIN của ngân hàng đó. Bạn có thể sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm tên ngân hàng mục tiêu của mình.

AL HULOOL FOR MOBILE PAYMENTS

AL HULOOL FOR MOBILE PAYMENTS

AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORP.

AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORP.

Trang mạng: http://www.alrajhibank.com.sa

ANZ BANK, LTD.

ANZ BANK, LTD.

Trang mạng: http://www.anz.com

ARAB BANK PLC

ARAB BANK PLC

Trang mạng: http://www.arabbank.jo

ARAB BANK PLC

ARAB BANK PLC

Điện thoại: 4600900

Trang mạng: http://www.arabbank.jo

ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

Trang mạng: http://www.arabbanking.com

ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (C)

ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (C)

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

AREEBA S.A.L

AREEBA S.A.L

BANK AL ATIHAD

BANK AL ATIHAD

BANK AL ETIHAD

BANK AL ETIHAD

BANK AUDI S.A.L.

BANK AUDI S.A.L.

BANK AUDI S.A.L. - AUDI SARADAR GROUP

BANK AUDI S.A.L. - AUDI SARADAR GROUP

BANK OF JORDAN

BANK OF JORDAN

Điện thoại: +96265807777

Trang mạng: http://www.bankofjordan.com

BLOM BANK S.A.L.

BLOM BANK S.A.L.

Trang mạng: http://www.blom.com.lb

BLOM BANK SAL

BLOM BANK SAL

CAIRO AMMAN BANK

CAIRO AMMAN BANK

Điện thoại: +96265006000 / +96265006000

Trang mạng: http://www.cab.jo

CAIRO AMMAN BANK PLC

CAIRO AMMAN BANK PLC

CAPITAL BANK OF JORDAN

CAPITAL BANK OF JORDAN

CAPITAL BANK OF JORDAN PLC. CO.

CAPITAL BANK OF JORDAN PLC. CO.

CREDIT CARD SERVICE COMPANY JORDAN LTD.

CREDIT CARD SERVICE COMPANY JORDAN LTD.

CREDIT CARD SERVICES JORDAN

CREDIT CARD SERVICES JORDAN

CSCBANK S.A.L.

CSCBANK S.A.L.

Điện thoại: 961) 1 742 555

Trang mạng: http://www.ccm.com.lb

EGYPTIAN ARAB LAND BANK

EGYPTIAN ARAB LAND BANK

Điện thoại: 2023383691

Trang mạng: https://www.eal-bank.com

FIRST ABU DHABI BANK PJSC

FIRST ABU DHABI BANK PJSC

Trang mạng: https://www.bankfab.com

HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE

HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE

Điện thoại: (962-6) 5678121 - 5691675

Trang mạng: http://www.hbtf.com

HSBC BANK MIDDLE EAST

HSBC BANK MIDDLE EAST

Điện thoại: 97142241000

Trang mạng: http://www.hsbc.ae

INTERNATIONAL CARD CO., LTD.

INTERNATIONAL CARD CO., LTD.

Trang mạng: http://www.kartee.com.jo

INTERNATIONAL CARDS COMPANY JORDAN

INTERNATIONAL CARDS COMPANY JORDAN

INTERNATIONAL CRADS COMPANY

INTERNATIONAL CRADS COMPANY

INTL HDQTRS-CENTER OWNED

INTL HDQTRS-CENTER OWNED

INVEST BANK PLC

INVEST BANK PLC

Điện thoại: 58 (212) 92 98 31

Trang mạng: http://www.investbank.jo

INVESTBANK PLC

INVESTBANK PLC

ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK PLC

ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK PLC

Điện thoại: +96226506999

Trang mạng: http://www.iiabank.com.jo

JORDAN AHLI BANK

JORDAN AHLI BANK

Điện thoại: +96265007777

Trang mạng: http://www.ahli.com

JORDAN COMMERCIAL BANK

JORDAN COMMERCIAL BANK

Điện thoại: +96265203000

Trang mạng: http://www.jcbank.com.jo

JORDAN INVESTMENT AND FINANCE BANK

JORDAN INVESTMENT AND FINANCE BANK

Điện thoại: +96265665145

Trang mạng: http://www.jifbank.com

JORDAN ISLAMIC BANK

JORDAN ISLAMIC BANK

JORDAN ISLAMIC BANK CO.

JORDAN ISLAMIC BANK CO.

JORDAN ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

JORDAN ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

Điện thoại: +96265677377

Trang mạng: http://www.jordanislamicbank.com

JORDAN KUWAIT BANK

JORDAN KUWAIT BANK

Trang mạng: http://www.jordan-kuwait-bank.com

JORDANIAN ELAF FOR INTEGRATED SOLUTIONS

JORDANIAN ELAF FOR INTEGRATED SOLUTIONS

JORDANIAN ELAF FOR INTEGRATED SOLUTIONS COMPANY

JORDANIAN ELAF FOR INTEGRATED SOLUTIONS COMPANY

MADFOOATCOM FOR EPAYMENTS

MADFOOATCOM FOR EPAYMENTS

MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES

MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES

MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES CO.

MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES CO.

MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES LIMITED CO.

MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES LIMITED CO.

NATIONAL BANK OF KUWAIT, S.A.K.

NATIONAL BANK OF KUWAIT, S.A.K.

Điện thoại: +96265800400

Trang mạng: http://www.nbk.com

SAFWA ISLAMIC BANK

SAFWA ISLAMIC BANK

SOCIETE GENERALE DE BANQUE - JORDAN

SOCIETE GENERALE DE BANQUE - JORDAN

Điện thoại: +96265600300

Trang mạng: http://www.sgbj.com

STANDARD CHARTERED BANK

STANDARD CHARTERED BANK

Điện thoại: (704) 888-5984

Trang mạng: https://www.sc.com

STANDARD CHARTERED BANK

STANDARD CHARTERED BANK

Điện thoại: +96265607201

Trang mạng: https://www.sc.com

THE BANK OF JORDAN

THE BANK OF JORDAN

THE HOUSING BANK FOR TRADE & FINANCE

THE HOUSING BANK FOR TRADE & FINANCE

TULAN BEST MARKETING COMPANY

TULAN BEST MARKETING COMPANY

Bao gồm những công cụ nào?

Bin Check cung cấp nhiều công cụ miễn phí như trình kiểm tra BIN, trình kiểm tra IP / BIN, Định vị địa lý, v.v. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ API có thể được tích hợp dễ dàng.

Trình kiểm tra BIN

Kiểm tra số BIN của thẻ tín dụng và xác minh thông tin quan trọng đó

Trình kiểm tra IP / BIN

Khớp quốc gia của địa chỉ IP với quốc gia của BIN

Tìm kiếm BIN

Tìm kiếm bất kỳ BIN nào sử dụng thương hiệu, quốc gia, ngân hàng, v.v.

Máy tạo thẻ tín dụng

Tạo mẫu thẻ tín dụng để thử nghiệm

Mã hóa địa lý

Định vị bất kỳ địa chỉ nào trên bản đồ bằng cách sử dụng bất kỳ mã ZIP hoặc tên đường phố nào

Điều tra gian lận thẻ tín dụng

Hướng dẫn ngắn gọn để giúp bạn điều tra các giao dịch đáng ngờ.

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ hoặc công cụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ thông tin nhằm giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn và cho các mục đích tiếp thị.

Công cụ này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để cung cấp dữ liệu chính xác, người dùng phải thừa nhận rằng trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính chính xác của nó. Chỉ ngân hàng của bạn mới có thể xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng chính xác. Nếu bạn đang thực hiện một khoản thanh toán quan trọng, đây là thời điểm quan trọng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với ngân hàng của bạn trước.